top of page

BOLIGHUS 

I LAFT

Lafting av hus har lange tradisjoner i Norge.  Fra vikingtiden og langt inn mot slutten av 1800-tallet, så var denne byggemåten den mest vanlige.  Håndverksmessig utførelse og valg av materialer, var en bærende kunnskapskilde for å komme frem til et kvalitetsprodukt, som kunne stå seg i generasjoner.  Derfor er det med stor respekt som legges til grunn, når valget av tømmerhus blir tatt. 

Ved valg av tømmerhus får man også et mye mer energieffektivt inneklima.  Tømmeret har den egenskapen, at det magasinerer varmen på vinteren og holder rommene svale på sommeren.

En ``drøm`` kan starte med noen enkle skisser, der vi sammen tilpasser dine ønsker frem mot et spennende og funksjonelt hus. 

Med vår mangeårige erfaring innenfor håndverksfaget og flere års kunstutdannelse , så sitter vi på mye kompetanse.

Design og utforming er en svært viktig del av det å føre tradisjonen videre.

Alt tømmeret som vi bruker, er norsk og spesialmerket til laftebygg, - tettvokst, - svært godt utmalmet, - kvalitetssikret, - og holder en  fuktprosent på 16-18% før produksjonsstart.  

Vi legger stor vekt på, at våre kunder skal være i fokus under hele lafteprosessen. All produksjon blir utført i vår produksjonshall på Minnesund.

bottom of page