top of page

LAFT

Å velge et tømmerbygg som er håndlaftet, er en drøm som gjelder svært mange av oss.

Hyttedrømmen frem til realisering, er som å være med på å skape en tidløshet som er godt forankret i våre tidligere generasjoner.

Lafteveggene med sin tyngde, ro og ekthet , gjør oss mennesker både balansert og harmoniske.

Vi ser i mye større grad at tømmerbygg er av stor interesse ,både til hytter og boliger.

bottom of page