top of page

STAVLAFT

Stavlaft er en byggemåte, hvor både laft og staver har en bærende funksjon for vegger og tak. Dette er en fleksibel løsning, som gir rom for gode kombinasjoner med laft.

Stavlaft ble mye brukt i forbindelse med svalganger på tømmerhus i tidligere tider.

Våre gamle stavkirker, med sin 1000- årige historie, ble bygd opp med staver,- så byggemåten er godt utprøvd med sin konstruksjon og holdbarhet.

bottom of page