top of page

TJENESTER OG KUNDEPROSESS

Det er svært mange kunder, som kontakter oss med ønske om å gjøre en egeninnsats selv etter vi har levert laftebygget. Vi er derfor åpne for fleksible løsninger på dette.

Vanlige leveranser har vært :

  • Ferdig laftet tømmerkasse eller stavlaftbygg

  • Transport til hyttetomt

  • Montering av tømmerkasse på plate

  • Lukket bygg

  • Snekkerferdig bygg

Vi har gode kontroller , tett oppfølging og samarbeide med kunden,- både under og etter at byggeprossessen er avsluttet. 

bottom of page